Het team

Kwadraad
Maatschappelijk werk
Website: https://www.kwadraad.nl/

Welzijnskwartier
De verbindende factor! Wij zorgen dat iedereen meedoet aan de samenleving, met passende activiteiten en ondersteuning waar nodig.
Website: https://welzijnskwartier.nl/

MEE Zuid-Holland Noord
Meedoen mogelijk maken.
Website: http://www.meezhn.nl/

Samen voor elkaar
Website: https://www.katwijk.nl/zorg-en-welzijn/hulp/samenlevingsloket/

Gemeente Katwijk
Website: https://www.katwijk.nl